Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-01-23 21:56:49
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


D O R S T ?

Niet bepaald een onderwerp  dat je zou verwachten in de omstandigheden waarin wij verkeren. Niet alleen het seizoen leent zich er niet toe, maar ook onze voorzieningen zijn zodanig dat we onze dorst op elk moment van de dag kunnen lessen met zuiver en veilig water. Dat is trouwens een groot voorrecht; in tal van landen worden veel ziekten veroorzaakt door gebrek aan schoon drinkwater!

Water is belangrijk voor een mens; ons lichaam bestaat voor ongeveer 68% uit water, afhankelijk van leeftijd en geslacht. En we moeten dat dagelijks bijvullen met 1 a 2 liter voor het normale functioneren van ons lijf.  Dorst wordt veroorzaakt door uitdroging en weer geregeld door de hypothalamus, een onderdeel van de hersenen! Het werkt allemaal heel nauwkeurig tot op een kwart van een procent van het lichaamsvocht! Onder normale omstandigheden kan ons lichaam, zonder schadelijke gevolgen, een dag zonder water. Wat dat betreft zijn we niet te vergelijken met kamelen die wel 50 dagen zonder water kunnen! Maar als ze dan eenmaal het water bereiken dan kunnen ze wel 60 liter per minuut drinken!

Het onderwerp als zodanig kwam in me op vanwege de gebedsweek die deze week in een honderdtal landen door christenen uit diverse kerken gehouden wordt, met als thema: DORST , waarbij het Bijbelverhaal, waarin Jezus aan de Samaritaanse vrouw vraagt om wat water, wordt gebruikt. [Joh.4] Opmerkelijk is altijd weer dat de Bijbel de doodgewone dingen van het leven gebruikt  om een voorbeeld te zijn voor het geestelijk leven. Zo ook dorst, drinken en dorsten komen in de Bijbel op tientallen plaatsen voor. Omdat wij als welvarende wereldburgers altijd wel op korte termijn in ons eigen drinken kunnen voorzien, kennen we niet de ware betekenis van écht dorst hebben! In het verhaal  biedt Jezus de vrouw levend wateraan en zegt: " Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen." [Joh.4:13-14] 

 

Iedereen in het oude Israel dacht bij "levend water" aan natuurlijke bronnen, aan beken en rivieren. Dit in tegenstelling met water wat men uit putten of waterbakken haalde, waar in de regenperioden het water in werd verzameld om in droge tijden niet verlegen te zitten. Dat water uit putten of regenwater was dikwijls vervuild en verre van gezond. Dat water was een bron voor allerlei ziektekiemen.  En zo was het ook in Israel, iedereen prefereerde dan ook het levende water, als men het voor het zeggen had. En dat zouden wij ook doen, als we het water uit de kraan niet hadden! Dit vergelijk met het levende water gebruikt Jezus om Zich aan te bieden als Bron voor ons geestelijke leven! Als we Hem de eerste plaats gaan geven in ons leven, dan zal Hij ons zodanig te drinken geven, dat we voor eeuwig geen dorst meer zullen hebben, d.w.z. nooit geen behoefte meer zullen hebben aan 'vreemd, stilstaand water'! Jezus nodigt je vandaag opnieuw uit, als je nog steeds uit aardse bronnen zit te lurken! Je blijft dorst houden, net als van het bekende H2O vocht! Wordt het geen tijd om uit een 'ander vaatje te gaan tappen', in deze overspannen, angstige wereld?

Gisteren werd de bekende doomsday-clock bijgesteld van vijf minuten voor - naar drie minuten voor middernacht! Volgens de veiligheidsexperts, waaronder 18 Nobelprijswinnaars, is de algehele situatie in de wereld er slechter aan toe dan in de voorgaande jaren.   Jezus roept nog altijd: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke.” [ Joh.7] Als je komt, dan zegt Jezus: “Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.” [gratis] [Op. 21:6] Hij is de Bron en daaruit wil Hij ons laven met levend water, onmisbaar voor nu en eeuwig! Wanneer we ons aan Hem toevertrouwen en met Hem ons leven willen delen en "hongeren en dorsten naar gerechtigheid,"[Mat.5:6] dan verklaart Jezus ons zalig, gelukkig, want "wij zullen verzadigd worden."

Als we kiezen voor het levende water, dan worden we gerechtvaardigd door het geloof! Dan zullen we er ook naar streven [hongeren en dorsten] om als gerechtvaardigden te leven en te groeien in het geloof. Daarnaast is er hongeren en dorsten, een verlangen naar gerechtigheid op deze wereld, zéker ook door de miljoenen christenen die verdrukt en vervolgd worden! De tijd komt dat zij en ieder die daar naar uitziet verzadigd zal worden!

De Bron is er, het Levend Water is beschikbaar! Jezus wil je te drinken geven en voor eeuwig je dorst lessen! En als je geen “dorst” hebt? Dan kun je Hem daar óók om vragen! Want Hij wil niet dat iemand verloren gaat! Ook jij niet!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl