Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-03-29 23:57:23
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


Duisternis........!

Op het moment dat ik dit schrijf regent het onophoudelijk en loeit de wind rond ons huis! Waarschuwingen voor windstoten en code geel! Hoewel het voorjaar is begonnen lokt het zeker niet om even lekker buiten te gaan genieten van de lentebodes en uitlopende bomen en struiken. Grijs en grauw ziet alles er uit, en de vooruitzichten zijn ook somber, volgens de weerman. Toen ik er over nadacht realiseerde ik me dat dit weertype aardig overeenkomt met de situatie in de wereld.

Grijs en grauw, somber en verdrietig! De afschuwelijke gebeurtenis  van vorige week, waarbij een piloot een zelfmoordpoging ondernam en 149 mensen daarin meevoerde, stemt mensen wereldwijd tot nadenken en doet beseffen hoe duister en donker het om ons heen wordt! Een moment waarop gedachten zomaar meegezogen kunnen worden in een spiraal van neerslachtigheid, ligt zomaar voor de hand.  Kan het nog erger? Na de moordenaarstroepen van de duivel:  ISIS, Al Qaida, Boko Haram, Hamas en anderen die gewetenloos mensen ombrengen en zelfmoorden plegen, dachten we dat we het wel hadden gehad. Maar dit kan ook nog, al denken of dachten we dat vliegen de veiligste manier van reizen is of was!

Als christen wanhoop ik niet maar zie wel dat er steeds meer duisternis over de aarde komt, zoals de Bijbel ook voorzegt! De hedendaagse situatie staat in schril contrast met het feit dat het Licht der wereld, Jezus, naar deze aarde kwam, om de duisternis te overwinnen! Het is net als met het weer; de zomertijd ging in, vandaag, maar er is geen spoortje van te zien! Donkerheid en duisternis drukken al eeuwen lang een stempel op deze aarde die God, de Schepper, zo perfect creëerde! Vanaf het moment dat God zei: "Laat er licht zijn!" [Gen.1:3] was er geen plaats voor duisternis! Dié donkerheid kwam pas toen het eerste mensenpaar ongehoorzaam werd aan God, en naar de Satan ging luisteren.  Vanaf die tijd was het op aarde niet meer zoals het door God bedoeld was. De zonde was in de wereld gekomen en manifesteerde zich in duisternis, donkerheid en ellende. Door Gods genade waren en zijn er steeds wel weer 'lichtstralen' en zegeningen, maar zoals het moest zijn was het nooit meer! Maar God deed wel een belofte toen Hij het eerste mensenpaar uit het paradijs zette. Dat het eens weer zou worden zoals het was: louter licht! Maar zover is het nóg niet, nog steeds niet! Maar de Grondlegging is wél gedaan toen het Licht der wereld op aarde kwam, en aan het kruis stierf voor de zonden van de gehele mensheid! Nee, oké, er is nog niet zo veel van te zien, maar dat gaat wél komen, en dat moment is dichterbij dan ooit! Door de eeuwen heen is te zien dat de strijd tussen licht en duisternis voortduurt, tot nu toe. Toen eeuwen geleden het Joodse volk door Egypte in slavernij werd gehouden, beloofde God dat Hij ze zou verlossen. Maar dat ging niet zomaar, daar was heel wat voor nodig om de farao van die tijd op z'n knieën te krijgen. Door zijn verhardheid en eigen wijsheid duurde het tien plagen voor hij het volk Israel liet gaan. De negende straf over land en volk was duisternis; God deed een onnatuurlijke diepe en dikke donkerheid over het land vallen, drie dagen lang. "De Egyptenaren zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden." [Ex.10:23] Ook hieruit blijkt duidelijk dat God regeert! Nadat Israel eindelijk kon vertrekken, na nog een vreselijke laatste plaag, vierde het volk Israel eerst nog het Pesach, waarbij in elk gezin een lammetje werd geslacht. Dit feest, een prachtige afschaduwing van het Lam van God Dat eeuwen later aan het kruis zou sterven als Redder der wereld. Komende vrijdag, 3 April 2015, Goede Vrijdagwordt er door christenen wereldwijd teruggedacht aan dát gebeuren in Jeruzalem. Op die vrijdag, 3 April 33, hing daar de Zoon van God vrijwillig aan het kruis om de straf voor de hele mensheid te dragen! En ook kwam er toen duisternis over de aarde, drie uur lang! Op die dag was er ook een bloedrode maan te zien, evenals dat Zaterdag a.s. het geval zal zijn, de eerste dag van Pesach! Die dag zag er somber uit voor Jezus' volgelingen; hun Meester hing daar aan een kruis en al hun hoop en verlangens werden de bodem ingeslagen! Die duisternis paste goed bij hun wanhoop en teleurstelling: Jezus was dood, als een vervloekte aan een kruis geslagen! Maar toen beseften ze nog niet dat Gods Zoon bij machte was Zijn leven af te leggen, maar het ook weer op te nemen! Maar dát deed Hij wél, Halleluja! Na drie dagen stond Hij op uit het graf, hetgeen christenen met Pasen in opgetogenheid vieren, elk jaar weer!

De apostel Johannes schreef het al: "het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen." [Joh.1:5] Ook al wordt het steeds meer duister op aarde, de Heer regeert! Ook de duisternis is onder Zijn controle! In dit Joodse sabbatsjaar, 5775, vinden er twee zons- en twee maansverduisteringen plaats als tekenen van de tijd! Tekenen van de nabijheid van Jezus' komst naar de aarde. De profeet Joël voorzegde het al, en de apostel Petrus herhaalde het na de hemelvaart van Jezus: "De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Here komt." [Hand.2:20] Dat er vier van deze gebeurtenissen plaatsvinden op hoogtijdagen van Israel, en dan in een sabbatsjaar, dat moet je hart sneller doen kloppen, als je Hem verwacht! Als je het allemaal niet serieus neemt dan zul je in de duisternis blijven, en er in omkomen! Daarom, samen met de apostel Paulus en "namens de Here Jezus smeek ik jou: laat je met God verzoenen." [2 Kor.5:20] Jezus is de Énige Weg daar na toe!

 Ik wens ieder gezegende dagen toe en een helder zicht in deze duistere wereld!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl